RWO-ARA en RWO Oudenaarde

RWO-ARA en RWO Oudenaarde

Het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) is een structureel platform waar op continue basis overleg kan plaatsvinden m.b.t. de organisatie van het welzijnswerk en de gezondheidszorg in de regio.

 

Door het RWO-ARA vzw en het RWO arr. Oudenaarde vzw worden initiatieven genomen om op een actieve wijze en met een zo ruim mogelijk aantal partners op regionale schaal intersectoraal overleg op gang te brengen, te coördineren en te stimuleren. Beiden ankerpunten treden op als toegangspoort tot een ruim en breed welzijnsveld waarbinnen alle lokale en regionale welzijnspartners elkaar kunnen vinden en gemobiliseerd worden.

De sociale kaart

De sociale kaart

Voor de gegevens van alle welzijn- en gezondheidsorganisaties op deze website wordt gebruikt gemaakt van de Sociale Kaart. De Sociale Kaart is een officiële website van de Vlaamse Overheid en wordt uitgegeven door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  • De sociale kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.
  • Per dienst van een organisatie(vb. poetsdienst van het OCMW) vind je een handige fiche met adresgegevens, contactmogelijkheden, openingsuren, een heldere uitleg over de werking, de beoogde doelgroep, en veel meer.